K: Mire való a szemcsecsapda?

V: A szemcsecsapda feladata, hogy a környezetből összegyűjtse és vizsgálhatóvá tegye a szemcséket. A szemcsecsapda egy ragadós, általában 47 mm átmérőjű lapkát tartalmaz. A lapkára szálló szemcsék megtapadnak és jó eséllyel ott is maradnak a vizsgálatig.

 

K: Mit jelent a szemcsék vizsgálata?

V: Elsősorban a szemcsék számának meghatározását, a méretük és a típusuk szerint osztályozva.

 

K: Milyen méret és típus osztályok vannak?

V: Többnyire 50 µm-es hosszmérettől* felfelé soroljuk be a szemcséket méretosztályokba. Pl. az ’E’ osztály az 50-100 µm közötti szemcséket tartalmazza, az ’F’ a 100 és a 150 µm közöttieket és így tovább. A szemcséket ezen kívül besoroljuk még az alábbi három típus valamelyikébe: becsillanó, nem becsillanó, szálas. A becsillanó szemcsék többségében fémes eredetűek.

Szükség esetén a fémes szemcséket még tovább lehet vizsgálni: az összetételüket is meg lehet határozni. Ehhez pl. pásztázó elektronmikroszkóp szükséges.

* Hosszméret: a szemcsét érintő, egymástól legtávolabbi párhuzamos egyenesek távolsága

 

K: Mi az eredménye egy szemcsecsapdás tesztnek?

V: Egy táblázat. A táblázat sorai és oszlopai az egyes méretosztályokat és a  szemcsetípusokat (becsillanó, nem becsillanó, szálas) jelölik ki. A cellákban tehát az adott mérettartományba tartozó, adott típusú szemcsék száma található meg. (Szükség esetén az eredményt egyetlen egy érték is kifejezheti: ilyenkor a táblázatban levő számokat súlyozva összegezzük.)

 

K: Hogyan kell kihelyezni (aktiválni) a csapdát?

V: A csapdát vízszintesen kell elhelyezni. A csapda fedele erősen zár, így az elhelyezés előtt érdemes kicsit meglazítani. Fontos, hogy az aktivált csapda közvetlen közelében már ne mozogjunk, tehát a fedél eltávolítása az utolsó művelet. Még ez előtt töltsük ki a kísérő karton mezőit (dátumot, időpontot feltétlenül), helyezzük, rögzítsük a csapdát a végleges helyére.

A fedél eltávolítása után lehetőleg már ne fogjuk meg, ne mozgassuk a csapdát, mert ezzel könnyen nem kívánt szennyezőket juttathatunk bele.

 

K: Mennyi ideig maradjon a szemcsecsapda aktiválva?

V: Pár naptól akár 10 napig terjedhet az az időszak, amelyre a csapdát érdemes kihelyezni. Az expozíciós időtartamtól függetlenül az eredményeket egy adott időszakra (általában 168 órára) normálva adjuk meg. azonban ha túl sokáig aktív a csapda, akkor túltelítődik, azaz olyan sok szemcse kerül bele, hogy közülük egyre több érintkezik, keresztezi egymást. Ezeket az automata kiértékelő szoftverek algoritmusai nem tudják egymástól elkülöníteni, a kiértékelés akár lehetetlenné is válhat. A túl rövid expozíciós időtartam pedig a mérés hibáját növelheti.

A lenti képeken mutatunk néhány példát megfelelően telített és túltelített csapdára.

Az aktiválás után érdemes a csapdák állapotát egy-két naponta figyelemmel kísérni. Így elkerülhetjük a túltelítést és észlelhetjük, ha valaki belenyúlt a csapdába.

Alapesetben a csapda expozíciós idejét 7 napra tervezhetjük.

 

K: Hogyan kell dekativálni a csapdát?

V: Legelőször zárjuk vissza a csapdát a saját fedelével. Ezután távolítsuk el a csapdát a helyéről és győződjünk meg róla, hogy a fedelet megfelelően rögzítettük. Jegyezzük fel a pontos dátumot és időt.

 

K: Mi történik, ha valaki belenyúl a csapdába?

V: A szemcsecsapda felülete ragadós. Ha valaki belenyúl, a csapda nagy valószínűséggel olyan mértékben szennyeződik, hogy az meghamisítja a mérés eredményét és lehetetlenné teszi az automatizált optikai módszerrel végzett kiértékelést. Ilyenkor egy új csapdával újra kell indítani a tesztet.

Ha az expozíciós idő alatt egy halványabb ujjlenyomatot találunk a csapdában, érdemes egy másik csapdával újraindítani a tesztet. Ettől függetlenül az ujjlenyomatos csapda expozícióját nem kell megszakítani, annak lejárta után megpróbálhatjuk kiértékeltetni. Ha végül ez mégsem sikerül, az új csapda legalább már gyűjti a szemcséket, így időt nyerhetünk.

 

K: A szemcsecsapdában szürkés foltok vannak, mitől?

V: Nagy valószínűséggel valaki belenyúlt a csapdába, esetleg beleejtett valamit, amit aztán kiszedett stb. Mivel a csapdák szabványos kiértékelése meghatározott kontrasztok alapján történik, minden, ami a csapdában van és nem szemcse, megzavarhatja a kiértékelést és jelentős mérési hibát eredményezhet. Egy új csapdával újra kell indítani a tesztet.

 

K: Hogyan néz ki a jól kiértékelhető és a nem kiértékelhető szemcsecsapda?

Jól kiértékelhető szemcsecsapda. (A szálas szennyezők nem látszódnak ezen a fotón.) Ennél nagyobb lefedettségre nincs szükség.

A csapda szemcsékkel nem túltelített, de szürke foltok vannak rajta: kétszer-háromszor is belenyúltak a csapdába. Nem, vagy csak nagy hibával kiértékelhető.

A szemcsés túltelítettség határán levő, de teljes felületén ujjlenyomatokat tartalmazó csapda. Nem kiértékelhető.